เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลและภาษา SQL เบื้องต้น

Primary tabs

Titleเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลและภาษา SQL เบื้องต้น
Publication TypeSoftware
Year of Publication2559
Authorsยุทธนา เจริญรื่น
Series TitleXAMPP
Version7.0.4
Publisherมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Cityขอนแก่น
Keywordsdatabase development, SQL, XAMPP, การพัฒนาฐานข้อมูล
Full Text

การพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ XAMPP (Apache web server, MySQL, phpMyAdmin และ table editor)

biblio_record_cover: 
banner.jpg