ยินดีต้อนรับสู่ KKU IS12 Digital Collection Page

Primary tabs

 

เพจชั่วคราวเพื่อทดสอบการสร้าง Digital Collection สำหรับเก็บบทความ วิทยานิพนธ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยเพื่อประกอบการฝึกอบรม การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบัน (IR)

1. การเก็บ full-text article

2. การสร้าง taxonomy และ cross ref ของเอกสารดิจิทัลที่มีอยู่ในไซต์

ขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์กันด้วยนะครับ