การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันด้วย Drupal

Primary tabs

Titleการพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันด้วย Drupal
Publication TypeSoftware
Year of Publication2559
Authorsยุทธนา เจริญรื่น
Publisherหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
Cityนครศรีธรรมราช
KeywordsDrupal, information repository, คลังสารสนเทศสถาบัน
Abstract

เอกสารและซอฟต์แวร์ประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันด้วย Drupal
ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Full Text

เอกสารและซอฟต์แวร์ประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันด้วย Drupal
ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

biblio_record_cover: 
การพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันด้วย Drupal