การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาตาสำหรับการจัดการจารึกที่อยู่ในรูปดิจิทัล

Primary tabs

Titleการพัฒนาเค้าร่างเมทาดาตาสำหรับการจัดการจารึกที่อยู่ในรูปดิจิทัล
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsวิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, นิศาชล จำนงศรี
Academic Departmentสารสนเทศศึกษา
Degreeปริญญาเอก
Universityมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Cityขอนแก่น
Keywordsinscriptions, metadata
Original PublicationMetadata scheme development for a digitized inscriptions management